Waalcampus

De naam 

Nadat het ontwikkelteam de visie en missie van de school had uitgewerkt is er nagedacht over de naam. De voorkeur werd gegeven aan een naam die aan zou sluiten bij de omgeving én bij de visie. Dat is waar het ontwikkelteam naar op zoek is gegaan en wat wij terugzagen in de naam Waalcampus.

De naam heeft verbinding met de omgeving waar gebouwd gaat worden, in Dijckerwaal.  Een Waal is tevens een veilig gebied in een haven en voor ons een veilig gebied in Waalcampus. Een Waal in onze ontwikkelomgeving is een open ruimte waarin kinderen spelen, leren, ontwikkelen en plezier hebben. Campus betekent oorspronkelijk uit het Latijn letterlijk "open ruimte”.

Het ontwikkelteam had drie namen bedacht, waarna kinderen, ouders en professionals van WSKO hun stem hebben mogen uitbrengen. Waalcampus is als favoriete naam gekozen.  

Het logo

De visie, de missie en de naam Waalcampus waren een feit. Met deze gegevens hebben we een ontwerpbureau ingeschakeld om een logo te ontwerpen.

Omdat de Dijckerwaal lang geleden een watergebied was, is er een golf in het logo geplaatst. De stippen die onder de naam staan, zijn allemaal verschillend van kleur en vorm. Voor het ontwerpteam geven deze stippen de uniciteit van de kinderen weer.

De website

Wij merken dat er bij ouders en professionals behoefte is aan informatie over Waalcampus. Daarom is er een website ontworpen waarop de eerste informatie van deze ontwikkelomgeving te vinden is. Tijdens het ontwikkelproces zal steeds nieuwe informatie toegevoegd worden aan de website. Hierover communiceren wij ook via een nieuwsbrief.  

Om ervoor te zorgen dat de informatie voldoende aansluit bij de behoefte van ouders, worden er ook ouders betrokken bij de informatievoorziening. Binnenkort vertelt een ouder over haar beleving van het ontwikkelproces.