Mijn droom .....

Ik ben Astrid Vreugdenhil, directeur van WSKO Joannesschool in Naaldwijk en mede-ontwikkelaar van Waalcampus. Mijn droom is om een plek te creëren waarin kinderen zich vanaf hun geboorte ontwikkelen door te spelen en te onderzoeken en waar kinderen keuzes maken op basis van interesses en voorkeuren. Niet de groep of de leeftijd bepaalt wat een kind leert, maar de eigen ontwikkeling.

Kinderen van de toekomst

Wij begeleiden kinderen naar een toekomst die grotendeels nog ongewis is door de snelle veranderingen. Wat hebben kinderen met een levensverwachting van rond de 100 jaar nodig om een bijdrage te leveren aan een vredige, gelukkige, gezonde en duurzame samenleving? Dit betekent aandacht voor wat ons mens maakt. Levenshouding, kunst, talenten en vaardigheden, ook wendbaar zijn en blijvend leren. Dit filmpje inspireert mij bij het nadenken over de bedoeling van onderwijs en ontwikkeling.

Kind- en ontwikkelingsgericht

Ik wil een plek creëren die kind- en ontwikkelingsgericht is en waarbij ruimte is voor de individuele verschillen, voor specifieke capaciteiten, tempo en belangstelling van het kind. Waarbij de groei en ontwikkeling zoveel mogelijk onbelemmerd kan plaatsvinden en het kind zelf ook eigenaar is van zijn of haar ontwikkeling.

Het moet een plek worden waar professionals zorgvuldig kijken naar de ontwikkeling van een individueel kind en het aanbod daarop laten aansluiten. Waar een team van professionals met verschillende expertise samenwerkt, zodat een kind op meerdere gebieden ontwikkelkansen krijgt. Een plek waar de scheiding tussen opvoeding en begeleiding vervaagt en waar de betrokkenheid van ouders en verzorgers vanzelfsprekend is.

Ik wil een omgeving bieden waarin gevraagd wordt naar wie je bent zodat ieder kind zichzelf kan worden. De cognitieve en sociale ontwikkeling zijn belangrijk, maar de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling is de basis, want het mooiste vind ik een kind dat in balans is.

Kindcentrum

Waar we gewend zijn aan de geïsoleerde functie van onderwijs binnen een school, willen we in Waalcampus een bredere ontwikkeling van kinderen realiseren, zowel binnen het gebouw als daarbuiten. Een kindcentrum is een plek waarin onder andere kinderopvang en onderwijs samenwerken vanuit één visie. Wij noemen het kindcentrum ‘Waalcampus’.

Het ontwikkelproces

Vanuit mijn droom heb ik woorden op papier gezet die voor mij belangrijk zijn in de nieuwe ontwikkelomgeving. Woorden als onderzoeken, ontdekken, persoonlijke ontwikkeling, stimulerende omgeving, nieuwsgierig en creatieve ontwikkeling vormden het uitgangspunt van het ontwikkelproces.

Ik ben op zoek gegaan naar een team met professionals die vanuit hetzelfde gevoel en dezelfde overtuiging de ontwikkelomgeving wilden ontwikkelen. Een team met verschillende expertises is in gesprek gegaan over “mijn woorden”. Zo is de visie en de missie van de ontwikkelomgeving ontstaan.