Waal 1 is open

Na een aantal weken inrichten en voorbereiden ontvangt Waal 1 deze week de eerste kinderen. 

Sandy en Colinda hebben er zin in om de kinderen te verzorgen, te begeleiden in hun spel en uit te dagen om te ontdekken.