Waalcampus officieel geopend

Op vrijdag 1 november vond de officiële en feestelijke opening plaats van Waalcampus, de nieuwe ontwikkelomgeving van Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) en kinderopvang Okidoki. Waalcampus is gevestigd in de wijk Dijckerwaal in Naaldwijk. Het onderwijsconcept van Waalcampus is uniek in het Westland en onderscheidt zich van regulier basisonderwijs en kinderopvang.

In de nieuwe school komen kinderen van 0 t/m 13 jaar samen. Zij zijn onderverdeeld in Waal 1 (0 – 3 jaar), Waal 2 (3 - 6 jaar), Waal 3 (6 – 9 jaar) en Waal 4 (9 – 13 jaar). Astrid Vreugdenhil, directeur Waalcampus: “Belangrijk bij Waalcampus is de doorgaande leerlijn die we kinderen kunnen aanbieden. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn één team en werken vanuit dezelfde visie en pedagogische benadering. Op die manier bieden we kinderen een ononderbroken ontwikkellijn. Binnen het kindcentrum kijken we verder dan de taal- en rekenontwikkeling. Kinderen krijgen ruimte om binnen een geboden structuur, eigen keuzes te maken. Op die manier kunnen zij zich op eigen wijze, eigen tempo en eigen niveau ontwikkelen. Dingen als zelfsturing, zelfstandigheid, persoonsvorming, burgerschap en samenwerken, zijn bij Waalcampus heel belangrijk.”

Dat blijkt ook uit het verhaal van Ryan en Max. Zij zagen een vacature voorbij komen voor eigenaar van de bakkerij van Waalcampus. Daarvoor wilden zij graag in aanmerking komen. Maar dan moest er eerst officieel gesolliciteerd worden met een brief. Deze brief werd door de sollicitatiecommissie, bestaande uit twee kinderen uit Waal 3 en 4, gelezen. Naar aanleiding daarvan voerden Ryan en Max een sollicitatiegesprek met de commissie. Dit gesprek werd door beide partijen goed voorbereid. Uiteindelijk zijn de twee heren aangenomen en officieel benoemd tot eigenaren van de Waalcampusbakkerij. Nu moeten ze ervoor zorgen dat de bakkerij omzet genereert zodat zij weer nieuwe dingen kunnen opzetten en ontwikkelen. Astrid: “Dit is typisch Waalcampus. We laten de kinderen meteen kennismaken met de praktijk en stimuleren daarmee hun zelfstandigheid. Zij zijn volledig zelf verantwoordelijk voor hun bakkerij en mogen ook zelf beslissingen nemen.  Uiteraard kunnen ze altijd hulp vragen aan een van de teamleden.”

Onder het oog van veel belangstellende en na diverse optredens van de kinderen, knipte wethouder Ben van der Stee, samen met twee kinderen, het lint door waarmee Waalcampus officieel werd geopend. Van der Stee: “De ontwikkeling van Waalcampus is voor de gemeente erg bijzonder. We zijn er dan ook trots op dat Waalcampus tot stand is gekomen en ik prijs vooral de samenwerking met WSKO, Okidoki en diverse andere partijen die het mogelijk hebben gemaakt om tot deze mooie vorm van onderwijs en opvang te komen.” Jos van der Ende, bestuursvoorzitter WSKO, beaamt dit: “De samenwerking met de gemeente en andere partijen verloopt soepel. Het is een project dat door alle betrokkenen breed gedragen wordt. Waalcampus is nu gevestigd in een tijdelijk gebouw, maar de bedoeling is dat over een aantal jaar een ‘echte’ campus wordt gebouwd. De realisatie daarvan is afhankelijk van de ontwikkeling van de wijk en die van Waalcampus als kindcentrum.”

Tijdens de opening sprak directeur Astrid Vreugdenhil haar dankbaarheid uit naar ouders: “Zonder het vertrouwen en de betrokkenheid van ouders, zouden wij Waalcampus niet kunnen ontwikkelen. Ook de mensen die mij geholpen hebben ben ik dankbaar. Ik heb een aantal mensen om me heen verzameld waarmee ik het land in ben gegaan om onderzoek te doen bij andere kindcentra. Dankzij de fijne samenwerking met deze mensen én met ouders, kunnen we Waalcampus laten groeien tot een volwaardige ontwikkelomgeving waarin onderwijs en opvang samengaan. En nog belangrijker: waar oog is voor elk individueel kind.”