Aannamebeleid en -procedure

Bij het aannemen van kinderen houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Wij maken onderscheid tussen kinderen die voor het eerst met professionele opvang en onderwijs te maken hebben en kinderen die reeds een andere school bezoeken/bij een andere school staan ingeschreven.

Waalcampus is een organisatie voor onderwijs en opvang aan kinderen tussen 0 en 13 jaar. Uitgangspunt is dat alle kinderen in deze leeftijd, waarvan het team verwacht dat ze met succes de opvang en het onderwijs binnen deze ontwikkelomgeving kunnen volgen, volgens uitgangspunten van Waalcampus en de mogelijkheden van het team, in principe toelaatbaar zijn. Omdat Waalcampus het hele jaar open is en elk kind een individueel leerplan volgt, is instroom gedurende het jaar mogelijk. Binnen de kaders van dit beleid en de wet is de directeur namens het bevoegd gezag bevoegd te beslissen over toelating van kinderen.

Klik hieronder om meer te lezen over de aannameprocedures.

Voor kinderen die voor het eerst een opvang- of onderwijsorganisatie bezoeken en voor kinderen van een andere school.