Waalcampusteam

Maak kennis met de teamleden van Waalcampus.

Teamleden Waal 1

Sandy Olsthoorn

Colinda Hordijk 

Lotte van Reeven

Sabrina Werf                                             

Teamleden Waal 2

Wendy Scheper, specialist beeldende vorming

Marilyn van de Ende, specialist cultuur

Rianne Min

Mandy Koenen

Teamleden Waal 3

Corine van Velden specialist ondersteuning gedrag en ontwikkeling

Jennifer van der Enden

Sanne Bello 

 

Teamleden Waal 4

Jeannette van der Lugt, specialist leesontwikkeling en bewegend leren

Maaike Goedendorp, kindercoach

Jennifer van der Voort, specialist rekenonderwijs

Kirstie Hersbach

 

Coördinator Waalcampus 

Lisette Wouters, coördinator onderwijs, ondersteunend aan de Walen

Lieske van den Berg, coördinator opvang

Specialist beweging

Bianca Lasschuyt

Ontvangst en administratie

Corine van Koppen