Documenten om te delen

Dit vindt de inspectie van onderwijs van ons:
(In deze tekst beschrijft de inspectie de bevindingen van hun vier jaarlijkse bestuursonderzoek)

Waalcampus
In dit hoofdstuk geven wij aan wat de resultaten zijn van de verificatieactiviteiten op 20 mei 2021 op Waalcampus te 's Gravenzande. Waalcampus is een school die, na het sluiten van de Godfried Bomans in 's Gravenzande, begonnen is met een nieuw concept.

De verificatieactiviteit bestond uit een presentatie door de directie, een rondleiding door de school, een gesprek met de leraren, een gesprek met ouders, een presentatie door de intern begeleider en een gesprek met de directie en een collega-directeur. Deze twee directeuren zijn met elkaar verbonden doordat zij samen hun onderwijsvisie vertalen in een ander concept. Tijdens het gesprek hebben we vooral ingezoomd op de schoolontwikkeling en de standaard "Zicht op ontwikkeling".

Conclusie
Waalcampus is een plek waar onderwijs en opvang als een logisch geheel samenwerken vanuit één visie, één team en één plan. Waalcampus is een school waarin kinderen zich vanaf hun geboorte ontwikkelen door te spelen en te onderzoeken en waar kinderen keuzes in leeractiviteiten maken op basis van interesses en voorkeuren. Dit vraagt van de school een goed systeem om de ontwikkeling van kinderen te volgen. Vanuit deze kennis over de kinderen wordt dan elke 10 weken een nieuw kindplan en oefenplan gemaakt om zo ook de ontwikkeling te sturen. De ouders en het kind spelen daar ook een belangrijke rol in. Via "bewijsjes" toont het kind aan welke kennis en vaardigheden het bezit. Tijdens de gesprekken en presentaties is ons duidelijk geworden dat Waalcampus de kinderen goed volgt en op basis van deze kennis ook stuurt op de ontwikkeling. Er is ook veel oog voor de veiligheid en de brede ontwikkeling van de leerling.
De school kent haar eigen risico's en probeert daarop te anticiperen. De vele workshops waar kinderen uit kunnen kiezen zijn niet totaal geïntegreerd in het onderwijs. Dit vraagt om een planmatige en doelgerichte aanpak. De zij-instroom van leerlingen kent zijn gevaren, waardoor de kans dat de zorgvraag voor de school te groot wordt aanwezig is. De nieuwbouw in een groeiende wijk kan voor een enorme instroom zorgen. Hierdoor komen er wellicht leraren binnen die zich deze specifieke werkwijze nog niet eigen hebben gemaakt. De school en het bestuur kennen deze gevaren en proberen hier gezamenlijk oplossingen voor te bedenken.