Kosten 

Kinderen tot 4 jaar vallen onder de wet kinderopvang. De tarieven kinderopvang worden nog vastgesteld. 

De kosten voor kinderen vanaf 4 jaar liggen waarschijnlijk hoger dan voor een reguliere basisschool. Dit heeft te maken met het uitgebreide activiteitenaanbod.

Voor kinderen vanaf 4 jaar die meer uren afnemen dan de wettelijke onderwijstijd, gelden de tarieven van kinderopvang, die nog worden vastgesteld. 

We kunnen meer inzicht geven in de exacte kosten, zodra het complete activiteitenaanbod in beeld is. Op dit moment is de werkgroep bezig met de organisatie hiervan.