Kosten 

Kinderen tot 4 jaar vallen onder de wet kinderopvang. 

De kosten voor kinderen vanaf 4 jaar zijn €320,-- per kind per onderwijsjaar. Dit heeft te maken met het uitgebreide activiteitenaanbod.

Voor kinderen vanaf 4 jaar die meer uren afnemen dan de wettelijke onderwijstijd, gelden de tarieven van kinderopvang.  

Download hier de tarieven 2024 van kinderopvang en verlengde dag/vakantieopvang van Waalcampus.