Ouderbetrokkenheid

Kennis van buiten naar binnen halen

We streven ernaar om kinderen zoveel mogelijk kennis en bevlogenheid uit de samenleving te bieden van mensen die deskundig zijn in een onderwerp en dit door willen geven. Denk aan ondernemers, docenten van beroepsopleidingen, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven. Deze gastsprekers kunnen hun bijzondere lessen en activiteiten zowel op school als op locatie verzorgen. Dit kan bestaan uit een inspirerend verhaal, een excursie, een bedrijfsbezoek, kijken naar werkzaamheden of demonstraties e.d.

Wij zetten hierbij ons netwerk in en willen ook gebruik maken van de deskundigheid en ervaring van ouders om een breed aanbod te realiseren.