Een kindcentrum 

Waalcampus is een kindcentrum

Een kindcentrum is een plek waar onderwijs en opvang als een logisch geheel samenwerken vanuit één visie, één team en één plan. Bij Waalcampus worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in een doorgaande lijn gevolgd. Klik hier voor een kort filmpje. 

Onderwijs, opvang en sport- en cultuuractiviteiten

Een kindcentrum heeft een integraal en samenhangend aanbod van onderwijs, opvang en bijvoorbeeld sport of cultuuractiviteiten die aansluiten bij de behoeftes van kinderen en hun ouders. Bij Waalcampus werken wij onder andere samen met Cultuurweb voor de invulling van cultuureducatie. Kinderen kunnen zich in de volle breedte ontwikkelen.

Integraal kindcentrum

Bij Waalcampus kunnen ouders zowel van kinderopvang als onderwijs gebruik maken, een doorlopende lijn van 0-13 jaar. Het voordeel van een integraal kindcentrum is dat het kind de hele dag wordt opgevangen door een vast team van teamleden op één locatie.

Klik hier voor de locatieomschrijving van Waalcampus!

Talenten komen tot bloei

Waalcampus biedt maatwerk in leren en ontwikkelen, zodat er ruimte is om de talenten van het kind optimaal tot bloei te laten komen. Samen met het kind maken ouders een keuze voor het aanbod van activiteiten.