Kernwaarden

De pijlers van onze ontwikkelomgeving, ook wel kernwaarden genoemd, vormen de basis van onze visie. Deze zijn:  

Vertrouwen

Vertrouwen: vertrouwen hebben in jezelf, vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de toekomst. Vertrouwen is het fundament voor het opbouwen van een relatie. Vanuit de relatie werken wij elke dag vol enthousiasme met kinderen en hun ouders.

Samen

Het samen zijn, de verbinding tussen kinderen, ouders en andere opvoeders en teamleden is een belangrijke waarde voor ons. Samen met de kinderen zorgen teamleden voor een veilige sfeer waarbinnen overlegd kan worden over het ontwikkelproces.

 

Onderzoekend

Kinderen zijn nieuwsgierig en hebben zelf de behoefte om te leren. Ze willen de wereld om zich heen ontdekken. De meest effectieve manier om de wereld om je heen te begrijpen, is door het stellen van een vraag. Deze onderzoekende houding stimuleren wij bij kinderen. 

Echtheid

Ieder kind en ieder teamlid  is uniek en mag gezien worden op zijn of haar eigen wijze.