Onderbouwing en inspiratie 

Waalcampus ontwikkelt zich op basis van gezond verstand en wetenschappelijk onderzoek. Hierbij kijken we naar de samenleving van nu en houden we rekening met de ontwikkelingen van de toekomst.

De wereld verandert

De wereld om ons heen verandert. We zijn van een industrieel tijdperk naar een kennissamenleving gegaan. Binnen deze kennissamenleving wordt het belang van de creativiteit steeds groter. Van de kinderen van nu wordt straks gevraagd dat zij kunnen bijdragen aan deze kenniseconomie en daarbij kunnen samenwerken, problemen kunnen oplossen, met nieuwe technologieën om kunnen gaan en bovenal dat zij creatief, sociaal, ondernemend, nieuwsgierig en betrokken zijn.

Creatief denkvermogen

Uit onderzoek blijkt dat we het creatief denkvermogen van het kind meer ruimte kunnen geven. In Waalcampus dagen we kinderen uit om te onderzoeken en oplossingen te bedenken. Klik hier voor een inspirerend filmpje. Alleen al met het startpunt dat er voor veel vragen meerdere antwoorden mogelijk zijn, activeer je een andere manier van denken. Op zoek gaan naar meerdere oplossingen kan tijdens alle activiteiten en lessen. Tijdens de rekenles kan bijvoorbeeld gevraagd worden om zo veel mogelijk manieren te bedenken om tot het getal acht te komen.

Relatie, autonomie en competentie

Voor Waalcampus is het gedachtegoed van Luc Stevens essentieel. Dit houdt in dat ieder mens gebouwd is om zichzelf te ontwikkelen en een natuurlijke behoefte heeft aan relatie, autonomie en competentie. Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren. Meer weten over dit gedachtegoed? Klik hier. 

Ontwikkeling van het kinderbrein

Een andere inspirator voor Waalcampus is wetenschapsjournalist Mark Mieras. Hij legt in dit filmpje uit waarom kunsteducatie een positief effect heeft op het kinderbrein. "Kunst is een essentieel spel om te overleven, en daarom is het belangrijk dat scholen kunstonderwijs serieus nemen". Klik hier voor een filmpje hierover.