Missie en visie

Missie 

Waalcampus is een oefenplaats om je sterkste ik te worden, samen het leven te leren en eigenaarschap te ontwikkelen over je eigen leven en over de samenleving waarnaar wij streven: vredig, gelukkig, gezond en duurzaam. 

Dit komt voort uit de waarden die wij belangrijk vinden: echtheid, vertrouwen, samen en onderzoekend.

Visie

Dat betekent dat wij voor elk kind:

  • Zijn/haar nieuwsgierigheid en unieke groeimogelijkheden als uitgangspunt nemen voor de ontwikkeling;
  • Daarvoor de ruimte bieden in tijd, wijze en aansluiten bij wat het kind al kent en kan;
  • Een omgeving bieden waarin het zich geborgen voelt en uitgedaagd wordt om zich te ontwikkelen.
  • Uitgaan van de psychologische basisbehoefte:
    - Relatie: 'Anderen waarderen mij en willen met mij omgaan'
    - Autonomie: ‘Ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’ 
    - Competentie: ‘Ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’.