Waal 1

In Waal 1 zijn kinderen vanaf 3 maanden welkom. In een doorgaande lijn worden de kinderen vanuit eenzelfde visie en pedagogische aanpak in hun ontwikkeling begeleid. Kinderen vanaf 1 jaar genieten mee van het aanbod van onze vakspecialisten voor bijvoorbeeld muziek en beweging.

Teamleden kijken naar de ontwikkeling van het kind en de daarbij behorende behoefte. Vanaf het derde levensjaar kunnen kinderen doorstromen naar Waal 2 als dat aansluit bij hun ontwikkeling. Het moment van doorstromen kan voor elk kind anders zijn: het ene kind is er met 3 jaar en 6 maanden aan toe, terwijl een ander kind er met 4 jaar aan toe is. Voor elk kind bepalen we in overleg met ouders het eigen moment van doorstromen. Dit kan vijf keer per jaar bij de start van elke nieuwe groeiperiode.

Klik hier voor de locatiebeschrijving over de organisatie in Waal 1.

Klik hier voor het inspectierapport opvang 0-4 jaar.


Bekijk onderstaand filmpje om te zien hoe wij in Waal 1 werken!