Pakket op maat

Bij Waalcampus behoort ieder kind tot een basisgroep waarin gezamenlijk activiteiten worden gedaan, zoals creatieve vakken, beweging en cultuur. Voor rekenen, lezen, taal en spelling volgt ieder kind een individueel programma, dat speciaal voor het kind op maat is gemaakt en aansluit bij wat het kind al kent en kan. Dit betekent bijvoorbeeld dat het kind alleen díe instructie en begeleiding krijgt die relevant is om een bepaald leerdoel te behalen.

In iedere Waal werkt een aantal professionals: leerkrachten, pedagogisch medewerkers en vakspecialisten. Ieder kind heeft een mentor waarmee het kind in gesprek gaat over het welzijn, de ontwikkeling en het individuele programma. De mentor is verantwoordelijk voor het volgen en stimuleren van de ontwikkeling van het kind en het contact met de ouder. De begeleiding van de kinderen vindt plaats in samenwerking met alle teamleden van een Waal. Ieder teamlid heeft zijn eigen expertise.

Tweemaal per jaar is er een gesprek met het kind, de ouder en de mentor. Dit noemen wij het KOM-gesprek. In die gesprekken wordt er teruggeblikt en vooruitgekeken en gaat het over welbevinden, leerinhoud (wat), leerproces (hoe) en leerresultaat.