Waal 3

Vanaf 6 jaar kan het kind starten in Waal 3. In Waal 3 zitten kinderen van 6 tot en met 9 jaar.  

Voordat het kind 9 jaar is, kijken teamleden en pedagogisch medewerkers waar het kind in zijn ontwikkeling zit en welke behoeften daarbij horen. Omdat dit voor elk kind op een ander moment kan zijn, houden wij vijf momenten per jaar aan dat een kind over kan gaan naar Waal 4. Het moment van overstappen wordt in overleg met ouders bepaald.

Het streven is om Waalcampus in augustus 2019 te openen. Waal 3 zal dan starten met kinderen van 6, 7 en 8 jaar. In augustus 2020 kunnen kinderen van 9 jaar zich ook aanmelden voor deze Waal. De reden hiervoor is dat wij in augustus 2021 pas over de ruimte beschikken om Waal 4 te kunnen starten.