Waal 4

Naar verwachting start Waal 4 in augustus 2021 in de nieuwe organisatievorm en werkwijze.

Groep 7 en 8

Kinderen die in schooljaar 2018/2019 in groep 6/7 op de Godfried Bomansschool zitten, verhuizen in schooljaar 2019/2020 naar groep 7/8 van Waalcampus. In de toekomst wordt dit Waal 4. Deze kinderen krijgen, in de ontwikkelomgeving Waalcampus, les op de manier die zij gewend zijn op de Godfried Bomansschool. Zij zijn bekend met samenwerkend en onderzoekend leren en creativiteit. Ook krijgen zij lessen aangeboden van de vakspecialisten die werken in Waalcampus.

Nieuwe kinderen van 10 en 11 jaar die zich aan willen melden bij Waalcampus, zijn welkom in groep 7/8 die werkt vanuit de bestaande werkwijze van de Godfried Bomansschool.